KHALA MONI

Nahid khalamonir muthovora maijora tipte tipte moyda thasha korchilo shiblu. Khalamonir dudhujora dhore tante tante shiblu khate uthe cit hoye shue porlo. Nahid khalamonio shiblur dui payer fak e ubu hoye boshe shiblur leorata mudo somet mukher vetor dhukie bessha magir moto suck kore dite laglo. Edike khocchor khaled khalamonir pachar kache boshe or gar er khaje much gujie jiv diye sursuri dite laglo. Jubotir pachar dabna duto multe laglo. Shiblu duhate khalamonir dudhu jora cotkate laglo. Ar nahid sara sorir ghono kame shir shirk ore uthlo. Pachar futo te jiv portei or gud e rosher bonna boite laglo. Dhon ta mukhe pure cokash cokash kore cushte cushte nahid khalamoni komol hate shiblur bichi joray nokher achor katte thake. Shibluo kamer aatishojje chotfot kore uthe. Se khalamonir mukher modhei thap marte laglo komor tule tule.. Khalamonio aar thakte parchilo na. Shiblu hotka baratake gude dhokate na parle je shanty hobe na ta bujhte pere khalamoni shiblur komor er du�pashe dui pa rekhe ekhate akhamba barakhana khara kore dhore komor namiye gud er cherar mukhe barar mundi thekiye shiblur komorer upor boshe porlo. Pokat kore shiblur egaro inch thatano leora ta nahid khalamonir thight voday probesh korlo. �Issshhh!� Ekta sukher shitkar diye bara gatha hoye nahid khalamoni shiblur buke hater vor diye or vari komor tule tule shiblu ke chudte shuru korlo. Nahid khalamonir buker thoro thoro vorat nitol papya duto tipe tipe shiblur jeno aash mitchilo na. Tipte tipte khalamonir forsha dudhu jora lal kore feleche, tobu somane nana kayday muthi kore dhore jubotir dudhu tipe coleche shiblu. Edike khaled hate khanikta baby oil dhele khalamonir putki er futoy copcopa kore tel makhalo. Pachar dabna dutoy makhiye cotkalo kichukhon. Tarpor khalamonir samne eshe bollo, � ne khanki haat pat, amar baray valo kore tel makhay de, tor putki mari�. Kichikhon holo khaled khalamonir pod mara shuru koreche. Khalamoni hat patlo, khaled tate smanno tel dhele dilo. Khalamoni sei telmakha hate khaled er leora malish kore dite laglo. � Amar hateo ektu tel de to khaled�, bollo shiblu. � Tel diye tui ki korbi?� �Magir dudhu te makhabo. Shala tipte tipte hat diye agun chutache.� �Taile ei ne�. Bole khaled shiblur hateo khanik ta tel dhele dilo. Shibllu tel makha hat e khalamonir dudhu jora cotkate shuru korlo. Ebare subidher ceye osubidhai holo beshi. Duihater muthite khalamonir thasha dudh duto dhorte parchilo na, furut furut kore dudhu jora beriye jacchilo. �motherchod er buddhi dekh!� Haste haste bole khaled. Khalamoni telmakha picchil dudhujora dekhe mathay ekta buddhi kheltei bole, �dara, age khankir dudhu mari, tarpor magir putki marbo.� �dudhu mara, - eita abar ki jinish re shala?� Obak hoye shiblu bole. �Ei dekh taile, shikhe rakh,� bole shiblur dhon gatha hoye bosha khalamonir samne giye daralo khaled. Khalamonir voday shiblur leora dhukche r ber hocche, shiblu pacha tule tolthap mere jacche. Shiblur buker dupashe dui pa rekhe dariye khalamonir samnasamni hoy khaled. Nahid khalamonir oily dasha mai jorar khaje thatano leora ta dhukiye dey. Ar khalamoni o lokkhi meyer moto duhate nijer chuchi jora eksathe cepe dhore. Er fole dudhur fake capa pore khaled er mota dhon ta. Dui hate dudher bota gulo tene dori pakate pakate komor tule nahid khalamonir dudhu chudte shuru kore khaled. �dekh, ei holo dudhu mara!� Bole dui angul e dudhur bota tante tante gota kuri thap mere nahid khalamoni ke mai choda korlo khaled. �eibar nahid auntyr putki mari�, bole khaled dudh theke dhon ber kore khalar pachar kache cole jay gand marbe bole. Khaled oivabe maichoda koray khalamonir khub valo lagchilo. Khaled dhonta soriy nitey nahid khalamoni dui payer patay vor diye komor tule dhore shiblur leora ta mundi porjonto gud tene tule abar bose pore bara gud e dhokate laglo. Eivabe ek nagare thap mere shiblur choda khete laglo khalamoni. �Dekh! Dekh! Khankir kam dekh!� Kampaglini khalamoni ke ovabe chudte dekhe bole khaled, �are ei chudmarani magi! Tui eivabe lafalafi korle tor putki te bara dhokabo kemne?� Khaled o kono kotha khalamonir kane dhukche bole mone holo na. Dik bi dik gayn shunno hoye shiblu ke chude coleche nahid khalamoni. Thaper tale tale gud theke fochor fochor sobdo ber hocce. Sei sobdo shune khalamoni aro kamuttejito hoye thapiye coleche. Nahid khalamonir gand e leora dhukate na pere khaled rege giye khalamonir vari forsha sudholo pachar dabna dutoy dum dum kore ghushi marte laglo. Ashchorjo! Khalamoni tate ektuo betha pelo na. Borong jugpod barar guto aar ghushi kheye aaro kampaglini hoye uthlo o.

Comments