Tag: boss

memsaheb ke chudar kahini

memsab re size korlam zevabe (full story)boro lok go basai kaam korle jemon hoi arki. bisal bari chakor bakor er balai naiek ek kamer jonne ek ek ta lok. gramer theke amar ek mamu amare ekhane kaam dise. lokjon barite temon nai. sir, memsab, tader boro pola ar maiia. suru kora jak ekek joner borno […]

welcome © 2016